Egalitatea și incluziunea romilor

Acțiune pentru promovarea integrării sociale, a diversității și comportamentului pro-social, empatic, tolerant și incluziv la scoala nr. 4 Sibiu.

A fost momentul să cunoaștem mai îndeaproape multiculturalitatea și autenticitatea culturală a etniei rome, alături de nevoia unei societăți armonioase, incluzive, cu egalitate de șanse și non-discriminatorii.