Conectăm Generații în lumea digitală

Proiectul Conectăm Generații în lumea digitală este derulat de Fundația Regală Margareta a României, inițiat și susținut de Fundația Vodafone prin programul Hi Digital și implementat în Municipiul Sibiu de Asociația Centrul Bucuriei.

Scopul acestei inițiative pilot vizează alfabetizarea digitală și dezvoltarea de competențe digitale de bază pentru seniorii din România, cu scopul creșterii calității vieții persoanelor vârstnice, promovării unui stil de viață activ și independent și favorizării incluziunii sociale a persoanelor de peste 60 de ani.

Proiectul răspunde nevoii de a crea oportunități digitale în rândul vârstnicilor, grupul cel mai mare și profund afectat de lipsa competențelor digitale, România aflându-se pe ultimul loc în privința populației cu abilități digitale de bază – 28% față de 54%, cât este media Uniunii Europene (potrivit Digital Economy and Society Index 2022). Mai mult ca oricând, odată cu declanșarea pandemiei de COVID-19 în 2019, tehnologia informației digitale a cunoscut o dezvoltare accelerată, existând riscul ca vârstnicii să fie excluși nu doar din perspectiva competențelor digitale, cât și a celor sociale, deoarece accesul la resurse are loc tot mai mult prin tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Pilonii de activități pe care proiectul îi urmărește pe parcursul a 12 luni sunt:

  • dezvoltarea și derularea de ateliere tematice și practice despre noțiuni elementare din sfera tehnologiei informației digitale, sprijinind seniorii din 11 localități din România să își dezvolte competențele digitale, siguranța și încrederea în sine. Atelierele se vor derula de 2 ori/lună, în spații prietenoase, timp de aproximativ 2h.
  • pregătirea și sprijinirea a 20 de multiplicatori, din care 10 seniori, cu rol de persoane resursă. Aceștia vor susține ateliere peer-to-peer, contribuind la dezvoltarea de competențe digitale de bază în rândul altor seniori din comunitățile lor.
  • derularea de activități de conștientizare special concepute pentru a ajunge la seniorii expuși riscului de excluziune digitală, care îi vor ajuta pe aceștia să afle mai multe despre numeroasele moduri prin care utilizarea tehnologiei poate face viața de zi cu zi mai ușoară și mai plăcută.

Beneficiarii vizați sunt:

  • 950 de seniori din 11 localități din România, cu vârsta +60 de ani;
  • 10 organizații neguvernamentale, centre de zi și alte entități din 10 comunități din țară, care lucrează cu seniorii.

Prin acest demers ne propunem să:

  • creștem și să consolidăm competențele digitale în rândul seniorilor, astfel încât aceștia să se bucure de drepturi în mod echitabil într-o societate digitalizată, să își extindă relațiile sociale, să își îmbunătățească interacțiunile sociale, să acceseze resursele sociale, contribuind la creșterea independenței și incluziunii acestora.
  • dezvoltăm cunoștințe și abilități de multiplicare a competențelor digitale  în rândul a 20 de persoane care vor deveni ambasadori resursă pentru alți seniori din comunitățile lor.
  • creștem capacitatea a 10 organizații neguvernamentale de a dezvolta competențe digitale de bază în rândul seniorilor.
  • realizăm 8 module de ateliere privind dezvoltarea și diversificarea de competențe digitale adaptate nevoilor seniorilor și disponibilității lor de învățare.

Perspectivele dezvoltării proiectului în 2024 vizează realizarea unei platforme online dedicată deprinderii de competențe digitale în rândul seniorilor.